Cazarea participanţilor la conferinţă va putea fi decontată din fondurile alocate proiectului. Plata taxei de participare şi a cazării se va face Ón avans, prin ordin de plată, Ón contul Agenţiei de Turism S.C. ARO-PALACE S.A., Str. Mureşenilor nr.12, cod 500030, Braşov, tel. 0268 476699, 0268 477664, www.aro-palace.ro, e-mail: office@aro-palace.ro la B.C.R. Braşov, Ón contul RO46RNCB1800000000220001, Ón lei, la cursul EURO din ziua plăţii. Plata taxei de participare şi a cazării la conferinţa CeEx se poate face şi Ón contul de trezorerie al SC ARO-PALACE SA.

Trezorerie Municipiu Braşov RO54TREZ1315069XXX000812 .