Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod 010362, Bucuresti
  ::
Experienta
Revista Romana a Inovarii
Actiuni Suport
Proiecte Internationale
Programul Inovare
M1 - Dezvoltare Produs - Sisteme
Monitorizare 2007
Monitorizare 2008
M5 - Cooperare Europeana
EUREKA - EUROSTARS
Monitorizare
Apel 2012
Evaluarea Activitatii
Rapoarte
Fise de produs
Monitorizare proiecte
Intrebari Frecvente
Anunturi
Managementul Calitatii
  [DOCUMENTE]
 
::::Intrebari Frecvente::
1. Care este programul de lucru cu publicul ?

Programul de lucru cu publicul este de luni până joi între orele 12:00 si 15:00. Vinerea nu se lucrează cu publicul.

17/05/2010, 14:15

2. Când este efectuată plata corespunzătoare decontului Raportului intermediar?

Plata decontului corespunzătoare Raportului intermediar se face în termen de 14 zile de la aprobarearaportului, inclusiv validarea datelor în Baza de date, în funcţie şi de disponibilităţile financiare ale Autorităţii Contractante.

17/05/2010, 14:14

3. Se pot face realocări între categoriile de cheltuieli?

Dacă situaţia o impune, cu acordul prealabil al Autorităţii Contractante, conducatorul de proiect poate efectua realocări între categoriile de cheltuieli prevăzute în Devizul cadru. Condiţia este ca suma realocărilor cu semnul “+” să fie egală cu suma realocărilor cu semnul ”-”, iar valoarea totala a realocarilor să nu depăşească 15% din valoarea contractului.

17/05/2010, 14:13

4. Ce documente trebuie predate la decontarea unei etape ?

O etapa de decontare va cuprinde doua dosare:

 •  Primul dosar, cel economic va conţine următoarele:
  • Fişă de depunere documente
  • Cerere de plată (2 exemplare)
  • Raport intermediar de activitate (2 exemplare + suport electronic)
  • Indicatori de realizare a fazei (planificaţi şi realizaţi)
  • Proces verbal de avizare internă
  • Deviz postcalcul general (buget + alte surse)
  • Devizele postcalcul ale conducătorului şi ale partenerilor
  • Proces verbal de recepţie a lucrărilor de la parteneri
  • Fişă de evidenţă a cheltuielilor
  • Fişă costuri planificate şi realizate – buget
  • Fişă costuri planificate şi realizate – alte surse
 • Al doilea dosar va conţine raportul ştiinţific şi tehnic.
17/05/2010, 14:12

5. Când trebuie realizată plata către parteneri a unei etape de proiect?

Plata către parteneri a unei etape de proiect trebuie efectuată în termen de max.14 zile de la data platii către conducătorul proiectului efectuata de catre autoritatea contractanta.

17/05/2010, 14:11

6. Raportul final trebuie predat odată cu ultima etapă ?

Da, raportul final trebuie predat odată cu ultima etapă a proiectului, însoţit si de Raportul de audit.

17/05/2010, 14:09

7. Este necesară aprobarea contractelor de servicii cu terţii ?

Da, contractele de servicii cu terţii vor fi întocmite conform OUG 34/2006 si vor fi supuse de catre conducatorul de proiect aprobarii autoritatii contractante.

17/05/2010, 14:08

8. Obiectele de inventar trebuie prevăzute în lista de echipamente ?

Obiectele de inventar nu trebuie prevăzute în lista de echipamente.

17/05/2010, 14:07

9. Lista de echipamente poate fi modificată ?

Lista de echipamente poate fi modificată prin Act adiţional la contractul proiectului.

17/05/2010, 14:06

10. Se poate modifica lista de personal pe durata derulării contractului?

Lista de personalse poate modifica pe durata derulării contractului numai cu aprobarea AMCSIT Politehnica. Noua lista de personal va fi consemnata intr-un Act aditional la contractul proiectului.

17/05/2010, 14:06

11. În ce caz se poate schimba un director de proiect şi ce implică acest fapt ?

Schimbarea unui director de proiectreprezinta o actiune de importanta majora in realizarea proiectului. Decizia de schimbare se poate lua numai cu aprobarea AMCSIT Politehnica. Situatiile care pot justifica o asemenea decizie sunt decesul, boala sau accidentul. In sustinerea imposibilitatii continuării activităţii unui director de proiect pot fi invocate: forţa majoră, pensionarea sau altă formă de încetare a contractului de muncă, reducerea sau creşterea volumului activităţilor din cadrul proiectului. Schimbarea de director de proiect se poate face prin Act adiţional ce are ca anexă noua lista de personal.

17/05/2010, 14:04

12. Cum se poate decala o etapă a unui proiect din cadrul Programului INOVARE ?

O etapa se poate decala cu aprobarea AMCSIT Politehnica in baza unui Act adiţional prezentat de conducatorul de proiect cu minim 14 zile înainte de termenul de realizare al etapei in cauza. Propunerea de Act adiţional va fi însoţita de noul Plan de realizare şi de eşalonare a plăţilor in cadrul proiectului. În cazul în care decalarea presupune trecerea etapei dintr-un an în altul, Actul adiţional va fi însoţit şi de specificaţiile financiare şi devize, modificate în concordanţă cu noua repartizare a lucrarilor.

17/05/2010, 14:03

13. Care este valoarea maximă de cofinanţare de la buget pentru proiectele EUREKA?

Sprijinul financiar acordat de la bugetul Prgramului INOVARE pentru un proiect de cooperare europeană reprezintă maxim 50% din valoarea părţii româneşti din proiect (cheltuieli eligibile), dar nu mai mult de:

 • 300.000 lei / an pentru proiecte tradiţionale EUREKA;
 • 500.000 lei / an, pentru proiectele CLUSTER – EUREKA;
 • 800.000 lei / an, pentru proiectele EUROSTARS.
17/05/2010, 14:02

14. Care este durata maximă de derulare a proiectelor care pot fi contractate in cadrul Programului INOVARE - Modulul EUREKA?

Proiectele EUREKA tradiţional, CLUSTER – EUREKA sau EUROSTARSpot fi contractate pentru o durata maximă de realizare de 36 luni.

17/05/2010, 14:01

15. Entităţile de cercetare participante la Programul de INOVARE pot să-si asigure finanţarea din surse proprii ?

Nu, entităţile de cercetare (institute naţionale sau universităţi de stat) nu pot finanţa din surse proprii, deoarece acestea sunt tot fonduri bugetare. S-ar crea în acest fel un ajutor de stat indirect. Doar agenţii economici pot asigura aceste fonduri din surse proprii, fiind beneficiari ai ajutorului de stat.

17/05/2010, 13:59

16. Proiectele din cadrul Programului INOVARE pot beneficia de plati in avans ?

Proiectele din cadrul Programului INOVARE nu beneficiaza de plati in avans. Sumele aferente fiecarei etape de realizare a proiectului se deconteaza dupa depunerea si avizarea lucrarilor prevazute in etapa respectiva, conform contractului de finantare.

17/05/2010, 13:59

17. Ce reprezintă cofinanţarea în cadrul Programului INOVARE ?

În cadrul Programului INOVARE, cofinanţarea este reprezentată de finanţarea alocata fiecarui proiect de la bugetul de stat. Cota si categoriile de activitati eligibile care pot fi sustinute prin cofinantare sunt precizate in Pachetul de informatii aferent fiecarei competitii organizata de AMCSIT Politehnica.

17/05/2010, 13:55

18. Care sunt categoriile de unitati care pot participa la Programul INOVARE in calitate de conducător de proiect ?

Conducători de proiect in cadrul Programului INOVARE pot fi agenţii economici – societati comerciale pe actiuni sau cu raspundere limitata - atestaţi sau acreditaţi pentru activitate de cercetare conform HG 551/2007.

02/12/2008, 15:52

Stiri on-line


 

 

 

 

 

[0.1198]